Pályázataink

GINOP-2.1.7-15-2016-01213

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett GINOP-2.7.1-15-2016 „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú felhívásra a Wallitrade Kft. 2016.02.28-án támogatási kérelmet nyújtott be.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Medikai szoftverektől független űrlapszerkesztő platform fejlesztése a Wallitrade Kft.-nél” című támogatási kérelmét a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 2017.12.21-én támogatásra érdemesnek ítélte, így a Wallitrade Kft. 87.011.393 Ft, azaz nyolcvanhétmillió-tizenegyezer-háromszázkilencvenhárom forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.01.

A Projektköltségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2016.02.29.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.12.31.

Projektazonosító: GINOP-2.1.7-15-2016-01213

A Felhívás célja, hogy a Nemzeti, Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott, intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki-technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. A Felhívás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

VEKOP-2.1.7-15-2016-00159

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

WALLITRADE KFT.

LÉGZÉSOPTIMALIZÁLÓ MOBIL
MŰSZER FEJLESZTÉSE AZ
ASZTMA A COPD ÉS A
PÁNIKBETEGSÉG KEZELÉSÉNEK
TÁMOGATÁ
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
58,09 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: VEKOP-2.1.7-15-2016-00159

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett VEKOP-2.7.1-15-2016 „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú felhívásra a Wallitrade Kft. „Légzésoptimalizáló mobil műszer fejlesztése az asztma, a COPD és a pánikbetegség kezelésének támogatására, illetve sportolók teljesítményének maximalizálására” című támogatási kérelmét 2018.06.15-én támogatásra érdemesnek ítélte. Így a Wallitrade Kft. 58.090.174 Ft, azaz ötvennyolcmillió-száznegyvenegyezer-kilencvenkilenc forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.17.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.08.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.08.31.

Projektazonosító: VEKOP-2.1.7-15-2016-00159


A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott, intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a kkv-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki-technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. A Felhívás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a kkv-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a kkv-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

VEKOP-8.5.3-17-2018-00092

Versenyképes Közép-Magyarországért Program (VEKOP) keretén belül meghirdetett

 „Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára” tárgyú felhívásra a Wallitrade Kft. támogatási kérelmet nyújtott be. A pályázatot az Irányító Hatóság támogatásra ítélte és
10 920 895 Ft összegű , vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Wallitrade Kft. 1991-ben alakult. 2005 januárjában cég tulajdonosi szerkezetének átalakítását követően folytatta tovább működését. Fókuszterülete továbbra is az irodai- és ipari digitális nyomtatás maradt. Vállalkozásunk stratégiájának és üzletfilozófiájának alapja, hogy innovatív, mindig az aktuális ügyféligényeket kiszolgáló technológiákat kínáljon.

Ennek eredményeképpen napjainkban kiemelkedő termékportfolióval jelenünk meg hazánkban, amely az egyre összetettebb piaci kihívásokra képes optimális minőségű és megbízható megoldást biztosítani. Főbb területeink: irodatechnika, digitális nyomdai megoldások, küldemény előállítás, széles formátumú megoldások, IT alkalmazások.

Vállalkozásunkban összpontosuló szakmai tapasztalat alapján biztosak vagyunk abban, hogy az általunk képviselt gyártókkal, illetve termékeikkel sikeresen tudjuk támogatni ügyfeleink üzletmenetét. Valamennyi általunk forgalmazott termék kellékanyag- és szervizellátását országos hálózattal biztosítjuk. Vállalkozásunk elkötelezetten ügyel természeti értékeink megóvására, így megoldási javaslatainkban fontos szerepet kap a környezettudatosság.

A Wallitrade kft. gyors ütemű fejlődésének következménye, hogy évről évre nő a humánerőforrás állomány. A cég mindig is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai színvonalra ezért folyamatosan képzi munkavállalóit. Eddig főként szakmai képzések valósultak meg melyeket jelen pályázatban egyéb kompetencia fejlesztő és IKT területet érintő képzéssel szeretnénk kiegészíteni. A cég egyik fő tevékenysége a nyomdaipari tevékenység mely során rengeteg megrendelésünk érkezik be különböző anyagok legyártására. Mivel a vezetés elkötelezett a hatékonyság felé ezért szeretnénk az Ipar 4. 0 megoldásokat támogató képzést igénybe venni, hogy nevelhessük termelési hatékonyságunkat. Az IKT képzések közül szeretnénk egy digitális kompetencia fejlesztést irányozó képzést megvalósítani, hogy a dolgozóink nagy része még magasabb szintre juthasson az informatikai tudást illetően. E mellett excel tanfolyamra is szeretnénk néhány munkavállalónkat elküldeni akik napi szinten használják a programot és úgy gondoljuk munkavégzésük hatékonysága ezáltal még inkább növelhető. A vállalkozás egységének megteremtése és a különböző osztályok közötti csapatmunka erősítésének érdekében egy csapatkohéziót és együttműködést segítő tréninget tervezünk amely erősíti a munka hatékonyságot. e mellett az egyéni hatékonyságot is szem előtt tartó hatékony munkavégzés tréning is megvalósításra kerül ahol a résztvevők az időgazdálkodás és a saját feladataik tudatos és eredményes tervezésének módszereit sajátíthatják el. Ez azért nagyon fontos, mert a cégnél gyakori probléma  , hogy  a munkatársak elcsúsznak a határidőkkel és nagyobb terhelés esetén gyakran nem  ugyan olyan minőségben végzi munkájukat mint egyébként.  A szolgáltatásaink népszerűsítése érdekében saját sales csapatunk van. Az ő értékesítési ismereteik fejlesztése érdekében szeretnénk ha részt vennének egy értékesítési tréningen ami kifejezetten a munkájukhoz szükséges kompetenciákat fejleszti. A Wallitrade vezetése is folyamatosan fejleszti magát és keresi a lehetőséget arra, hogy minél jobban és minél hatékonyabban tudja munkatársait motiválni és vezetői képességeit javítani. A fejlesztési programunkba egy vezetői készségfejlesztő tréninget is terveztünk ami jelenleg a piacon egy teljesen innovatív technikát használva fejleszti a résztvevők vezetői készségeit. A munkavégzéssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztése mellett nagyon fontosnak tartja a vezetőség, hogy a munkavállalók részt vegyenek egy reziliencia tréningen. A reziliencia azt jelenti, hogy képesek vagyunk az örökösen változó elvárásokhoz, a folyamatos készenléthez úgy adaptálódni, hogy optimisták és egészségesek maradunk. Megvannak azok az energiaforrásaink, amikből erőt merítünk, hogy ne gyűrjön le a stressz. Ez a képesség nem velünk született, hanem azáltal alakul ki, amilyen környezetben élünk, amilyen életformát és életfelfogást kialakítunk magunknak. A tréningen a résztvevők megismerhetik, hogy  milyen erőforrásokból táplálkozik ez a lelki rugalmasság, mindenki felmérheti, hogy hol vannak saját erősségei és hol kell pótolni a tartalékokat, és irányt mutatunk, ki-ki hogyan erősítheti magát és lelki ellenálló képességét.

Képzések:

XXI. századi inspiráló vezető

Hatékony munkavégzés

Reziliencia

Digitális munkavállalói készégfejlesztés

Hogyan növelhető a termelési hatékonyság intelligens eszközökkel?

Excel haladó

Csapatkohézió, hatékony együttműködés

VEKOP-1.2.6-20-2020-01386

Pályázó neve: Wallitrade Kft.

Projekt címe: Eszközbeszerzés a Wallitrade Kft-nél

Projekt azonosítója: VEKOP-1.2.6-20-2020-01386

A Versenyképes Közép-Magyarországért Program (VEKOP) keretén belül meghirdetett

 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” tárgyú felhívásra a Wallitrade Kft. támogatási kérelmet nyújtott be. A pályázatot az Irányító Hatóság támogatásra ítélte és
31 959 316 Ft összegű , feltételesen visszatérítendő támogatásban részesült.

 A Wallitrade Kft. 1991-ben alakult. 2005 januárjában cég tulajdonosi szerkezetének átalakítását követően folytatta tovább működését. Fókuszterülete továbbra is az irodai- és ipari digitális nyomtatás és a digitális nyomdai szolgáltatás maradt. Vállalkozásunk stratégiájának és üzletfilozófiájának alapja, hogy innovatív, mindig az aktuális ügyféligényeket kiszolgáló technológiákat kínáljon.

Ennek eredményeképpen napjainkban kiemelkedő termékportfolióval jelenünk meg hazánkban, amely az egyre összetettebb piaci kihívásokra képes optimális minőségű és megbízható megoldást biztosítani. Főbb területeink: irodatechnika, digitális nyomdai megoldások, küldemény előállítás, széles formátumú megoldások, IT alkalmazások, digitális nyomdai szolgáltatások.

Vállalkozásunkban összpontosuló szakmai tapasztalat alapján biztosak vagyunk abban, hogy az általunk képviselt gyártókkal, illetve termékeikkel sikeresen tudjuk támogatni ügyfeleink üzletmenetét. Valamennyi általunk forgalmazott termék kellékanyag- és szervizellátását országos hálózattal biztosítjuk. Vállalkozásunk elkötelezetten ügyel természeti értékeink megóvására, így megoldási javaslatainkban fontos szerepet kap a környezettudatosság.

A projekt keretén belül beszerzett eszközök, nyomdánk kötészeti eszközeinek modernizálását segítik elő.

Új tevékenységként JWEI 0804-es típusú digitális kivágó, stancoló eszközzel Sumbel Case Maker típusú táblaborító készítővel bővítjük kötészetünket. Kötészetünkön a füzetkészítés kézzel készülő munkafolyamat, így a Plockmatic Morgana BM60 irkatűző egységgel készülő füzetek egységesebb és pontosabb végterméket eredményeznének. A kézi tűzést és a füzetek kézzel hajtását váltanánk ki. A füzetkészítés egyik részfolyamataként a hajtást elősegítő „bieg” vonalat a Cyklos Airspeed 450 biegelő és perforáló eszközzel végeznénk el, amely elengedhetetlen folyamat a borítók, meghívók és egyéb hajtott anyagok készítésénél. Naptárkészítő egységével falinaptárakat is tudunk pontosan lyukasztani. Felületnemesítésre alkalmaznánk a Komfi Junior 36 fóliázó gépet, mellyel digitális prégelő fóliák kezelését is meg tudunk valósítani, így akár arany, ezüst színű vagy matt és fényes fóliákkal tudjuk nyomatainkat még színvonalasabbá tenni. Teljesítményének és lapvágó egységének köszönhetően hatékonyabban és kevesebb selejttel végeznénk a munkákat. Egy nyomda kötészetén elengedhetetlen egy pontosan működő vágógép, így a MOHR Cutter 56-os digitális vágógépre cserélnénk a jelenleg elavult és pontatlanul működő eszközünket. Programozási lehetőségével gyorsabban készülnek el az anyagok. Tervrajzok hajtogatására alkalmaznánk az Estefold 3000 offline hajtogatógépet, melyet meglévő tervrajz másolónk kiegészítéseként adnánk hozzá, hogy a nagy méretű rajzokat hatékonyan dolgozzuk fel és szállítsuk ügyfeleink részére.

A projekt keretein belül tanácsadási szolgáltatást veszünk igénybe mely által a gazdasági helyzet és a piac változásához alkalmazkodóan új üzleti és stratégiai terv kerül kialakításra.

 A beszerzett eszközök, így az új munkafolyamatok is, ügyfeleink igényeinek változása miatt, minőségileg pontosabban kivitelezett anyagok, valamint hatékonyságunk növelése érdekében szükségesek számunkra. Hatékonyabban működő eszközökkel tudjuk csökkenteni üzemünk leterheltségét, valamint könnyebbé tenni a mindennapi munkavégzést, így tartva meg a jelenlegi munkavállalóinkat. Az új kötészeti feldolgozási folyamatoknak köszönhetően megnyíló lehetőségek további területeket nyitnak számunkra, amely megnöveli a megrendelésszámot, így biztosítva a munkavállalóink számára a biztos és stabil munkahelyet, valamint a dolgozói létszám bővítés lehetőségét is. A projektben felsorolt korszerű eszközök által biztosított technológia újítások, modernebb környezetet, pontosabb, hatékonyabb, minőségibb gyártást eredményeznek, melyekkel a munkáink számát is növelni tudjuk.